Değer Katıyoruz

‘Sağlıkla Yaşama Sanatı’ misyonu çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerinde WELLCARE, sosyal ve etik sorumluluk bilinciyle hareket eder.

Bu doğrultuda WELLCARE, tüketicilerine kaliteli, etkin ve güvenli ürünler taahhüt eder..

Yüksek Standartlı Üretim Tesisleri

WELLCARE’ın üretim yaptığı tesisler; bilgi, deneyim ve uzman iş gücü sayesinde tüketici güvenirliğinden asla ödün vermeyecek kalite standartlarına sahiptir. Bütün ürünler GMP (İyi Üretim Uygulamaları), GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları), ISO, HACCP sertifikalı üretim tesislerinde, en son üretim teknolojileri kullanılarak üretilir.

Product Images
Product Images

Tüketici Güvenirliği ve Kalite

WELLCARE, bilimselliğe verdiği değeri klinik araştırmalar ve çalışmalarla destekler. Ürünlerinde klinik testlerle etkinliği ve güvenirliği ortaya konmuş hammaddeler kullanır. WELLCARE şeffaflık ilkesi doğrultusunda, ürünlerin içerikleri ve değerleriyle ile ilgili bilgiyi kullanım talimatlarında tam olarak verir.

Çevreve Doğa Duyarlılığı

WELLCARE için sürdürülebilirlik vizyonu şirket kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Hammadde temininden ürünlerin tüketici ile buluşmasına kadar sürecin her aşamasında karbon ayak izini azaltmak için azami gayret gösterir. Doğaya ve hayvanlara saygı değerlerini en üst seviyeye taşır.

Product Images
Product Images

Ar–Ge Çalışmaları

WELLCARE, inovatif yaklaşımları tüm iş süreçlerinin odağına yerleştirir. Bu nedenle uluslararası inovasyon merkezlerinin yanı sıra kendi Ar-Ge Merkezi’nde de her biri farklı alanlarda uzmanlaşmış bilim insanlarıyla çalışır. Laboratuvar testleri ve klinik testlerle ürünlerinde, maksimum fayda ve güvenliği sağlamak için yoğun Ar-Ge çalışmaları yapar.

World of Wellcare

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Stay in the loop with the latest Wellcare updates and announcements by subscribing to our E-Newsletter.

;

Wellcare Pharmaceuticals is a consumer health brand. The information on this site does not replace consulting a physician and pharmacist.