AÇIK RIZA BEYANI

İşbu Açık Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, İLKO İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. (“Şirket”)  tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin açık rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir. “Aydınlatma Metni” Şirket’in www.ilko.com.tr uzantılı resmi web sitesinde yayınlanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında (ekte yer almaktadır) Şirket tarafından aşağıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin;

 

Kişisel Veriler :

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, TC Kimlik Numarası, Kimlik Kartı (işe giriş olması halinde),

Aile ve sosyal yaşantı bilgileri,

Adres Bilgileri,

Sürücü Belgesine ilişkin bilgiler,

Askerlik durum bilgisi,

Eğitim ve öğretim bilgileri,

İstihdam bilgileri(Özgeçmiş, Referans bilgileri),

Finansal bilgileri,

Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler (işe giriş olması halinde),

İş aktiviteleri bilgileri (işe giriş olması halinde),

Mesleki ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler,

Telekomünikasyon kayıtları,

E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları,

Giriş kayıtları,

SGK Kayıt Bilgileri

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler :

– Uyruk  -Medeni Durum  -HES Kodu, Aşı Karnesi, PCR test sonuçları, karaciğer filmi ve benzeri sağlık verileri

-Biyometrik veriler  -Adli sicil bilgileri ve devam eden dava bilgileri

Aşağıda belirtilen dayanak ve süre kapsamında muhafaza edilmesini ;

 

VERİ MEVZUAT SAKLAMA SÜRESİ KABUL EDİYORUM KABUL ETMİYORUM
Sağlık Verileri İSG Hizmetleri Yönetmeliği 7. madde 15 yıl            ☐
Özlük Dosyası Bilgileri(Kimlik Kartı bilgileri, adli sicil kayıtları, adres bilgileri, aile durumu bilgisi, askerlik durum bilgisi, SGK bilgileri, finansal bilgiler, eğitim ve öğretim bilgileri)  

 

5510 Sayılı Kanun 86. madde

 

 

10 yıl

  

 

 

          ☐

 

 

 

 

Diğer Bilgiler

 

 

Şirket Prosedürleri

 

10 yıl

 

          ☐

 

 

Aşağıda belirtilen dayanak ve taraflar çerçevesinde paylaşılmasını; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında Aydınlatma Metninde ayrıntılı şekilde açıklanan meşru şirket amaçlarını, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için veri toplanacağını, işleneceğini ve paylaşılacağını,

 

 

Paylaşılan Taraflar : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8 ve 9. Maddelerinde (ekte yer almaktadır) belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket tarafından toplanan kişisel verilerin amaçlar dahilinde iştiraklere, iş ortaklarına, çalışanlara, bankalara, kanunen yetkili kamu kurumları ile diğer kişilere ve gerektiğinde konsolosluklara paylaşılabileceğini,

 

 

Veri sahibi olarak haklarım konusunda işbu metinde yer alan hususlarla alakalı olarak Kanun’un 11. Maddesi (ekte yer almaktadır) kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirildiğimi ve kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin, belirtilen meşru amaçlarla işlenmesini ve belirtilmiş olan kişilere aktarılmasını, bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, baskı, tehdit, hata ve hile gibi durumlar söz konusu olmadan bilincim açık bir şekilde okuduğumu ve anladığımı

Kabul ediyorum
Kabul etmiyorum*

 

Veri Sahibi

 

Adı Soyadı
Tarih
İmza

 

* İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi rıza beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine izin verilen durumlar hariç olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.